Despre

Image

Alăturați-vă nouă în această misiune sfântă, pentru a lumina viața celor care trec prin momente de încercare.

Misiunea Noastra!

Misiunea Noastră Sub Ocrotirea Sfântului Ierarh Nectarie!

Asociația Nectarios, îndrumată de harul divin al Sfântului Nectarie și al lui Dumnezeu, își dedică activitatea celor aflați în situații dificile. Misiunea noastră se concentrează pe dezvoltarea și implementarea proiectelor menite să amelioreze calitatea vieții celor ce au nevoie.

Lucrăm îndeaproape cu copii, tineri și adulți, venind în sprijinul lor cu programe în domeniul sănătății, educației și al serviciilor sociale. Colaborarea strânsă cu autorități și instituții ne permite să dezvoltăm servicii esențiale, precum și activități educaționale, culturale și sportive.

Inspirați de principiile Sfântului Nectarie, promovăm milostenia, compasiunea și valorile morale și religioase. Viziunea noastră este îndreptată către dezvoltarea multidimensională a beneficiarilor, integrând programe de psihoterapie, consiliere și educație.

Obiective Asociația “NECTARIOS”

Scopul Asociației Nectarios este:

 • Pregătirea, promovarea și implementarea unor programe, proiecte și activități ce vizează evaluarea și ameliorarea, îmbunătățirea calității vieții, a stării de sănătate, a nivelului de stres, optimizarea performanțelor personale și profesionale la nivel individual, de grup și de organizație, ca formă de adaptare continuă, durabilă, eficientă, la condițiile interne și externe.
 • Implementarea de programe educaționale, culturale, artistice, sportive favorabile dezvoltării multidimensionale a copiilor, adolescenților și adulților.
 • Furnizarea de servicii sociale către beneficiari din următoarele categorii: copii aflați în dificultate, tineri supuși unor situații de risc, adulți sau familiile acestora aflați în situații grave, ce periclitează integritatea familiei, sănătatea sau viața unuia dintre membri.
 • Asociația se va putea angaja în servicii de asistență socială, educațională, medicală, juridică, pshioterapie și consiliere. În acest scop se vor organiza activității de colectare de fonduri, foundrissering sau colectă directă, se vor organiza concerte, acțiuni de caritate în urma cărora se vor strânge fonduri din sponsorizări, se vor organiza activități economice ale căror profituri vor fi orientate către aceste servicii sociale.
 • Cultivarea tradițiilor, valorilor morale și religioase tradiționale;

Obiective:

 • Promovarea de programe de psihoterapie și consiliere de cuplu și familie;
 • Psihoterapie și consiliere adulți/ adolescenți/ copii;
 • Organizarea de cursuri de dezvoltare personală și profesională pentru diferite; categorii de persoane(copii, adolescenți, adulți) în vederea îmbunătățirii calității vieții și a sănătății;
 • Dezvoltarea de servicii sociale ample care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții unor beneficiari sau comunități;
 • Întrajutorarea persoanelor care au dificultatăți în relaționarea cu ceilalți, care au probleme de personalitate și integrare socială;
 • Colaborarea cu autorități, instituții publice sau private și oricare alte persoane juridice sau fizice, interne și internaționale în vederea realizării scopului propus;
 • Crearea de echipe de lucru inter și pluridisciplinare în vederea elaborării și implementării unor proiecte/ programe necesare îndeplinirii scopului;
 • Organizarea de manifestări științifice, conferințe, workshop-uri, mese rotunde etc.;
 • Atragerea de voluntari pentru campanii de promovare, informare și pentru alte activități menite să ducă la realizarea scopului propus;
 • Dezvoltarea de servicii sociale ample care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții unor beneficiari sau comunități;
 • Dezvoltarea de proiecte care să stimuleze și să întrețină performanța în diverse medii precum cel educațional;
 • Încurajarea educației în vederea construirii, dezvoltării și asumării identității naționale, a valorilor tradiționale românești, pe plan intern și internațional.
 • Promovarea în media sau prin diseminare directă a imaginii asociației;
 • Dezvoltarea de proiecte artistice, organizarea de expoziții, care să faciliteze formarea simțului estetic și a înțelegerii structurilor fundamentale în arta tradițională;
 • Inițierea copiilor, tinerilor și adulților în meseriile tradiționale prin tabere, festivaluri, șezători, ateliere de creație;
 • Facilitarea accesului la educație și pe piața muncii a grupurilor vulnerabile;
 • Oferirea de soluții pentru îmbunătățirea educației prin organizarea de cursuri de pregătire și specializare, de valorificare a resurselor individuale sau de grup, de reconversie profesională pentru categorii aferente;
 • Crearea unui climat educațional, cultural, social, artistic, sportiv, favorabil dezvoltării multidimensionale a categoriilor de beneficiari(inclusiv a persoanelor peste 18 ani proveniți din centrele de plasament);
 • Dezvoltarea sistemului de învățământ prin crearea de programe de activitate extracuriculară la nivel preșcolar, școlar, liceal și post-liceal;
 • Campanii de informare și educație estetică, civică, sexuală, morală, medicală, fizică, ecologică, religioasă, artistică în școli, licee și universități.
 • Conceperea și implementarea de programe de training, adaptate necesităților de dezvoltare personală și organizațională;
 • Editarea și tipărirea de materiale cu caracter educațional și informativ;
 • Organizarea de tabere, excursii, concursuri, simpozioane, conferințe, seminarii, dezbateri, ateliere de lucru, seri culturale pe probleme specifice din domeniul interdisciplinar;
 • Programe de promovare a turismului ecologic, etnografic, cultural, religios;
 • Dezvoltarea abilitaților de viață și a abilitaților profesionale prin programe de voluntariat, de schimb de experiență și programe pentru creșterea mobilității în rândul tinerilor;
 • Dezvoltarea de programe de îmbunătățire a trecerii de școală la viața activă;
 • Organizarea de cursuri pentru alfabetizarea și obținerea unor cunoștințe generale minime pentru copiii/tinerii aflați în dificultate;
 • Organizarea de expoziții specializate, spectacole, manifestări de artă și obiceiuri tradiționale;
 • Promovarea dialogului între valorile științifice și cele religioase, între cultură și credință, a dialogului interconfesional etc;
 • Programe de cercetare, restaurare și conservare a obiectelor, obiectivelor și zonelor aflate în patrimoniul istoric, cultural, spiritual și etnografic;
 • Promovarea dialogului intercultural și inter-etnic;
 • Construirea, pictarea și restaurarea locașurilor de cult(bisericilor);
 • Crearea de centre pentru prevenirea abandonului școlar și continuarea studiilor pentru copiii aflați în dificultate;
 • Asigurarea/construirea de spații dedicate acestor categorii de beneficiari;
 • Construirea, amenajarea și asigurarea funcționării de centre sociale de zi sau permanente pentru diverse categorii de beneficiari;
 • Promovarea educației prin derularea proiectelor propuse de UE, Banca Mondială sau Guvernul României;
 • Dezvoltarea de servicii sociale ample care să contribuie la îmbunătățirea calității vieții unor beneficiari sau comunități;
 • Ajutorarea persoanelor defavorizate, asistența oamenilor dezavantajați fizic, a copiilor, a persoanelor vârstnice, a refugiaților și a altor categorii de persoane aflate în dificultate;
 • Protecție, găzduire, îngrijire, consiliere, activități de recuperare și reintegrare socială pentru copii, persoane cu handicap, persoane vârstnice și a altor categorii de persoane, în funcție de nevoile specifice, sprijinirea oamenilor în obținerea de resurse și servicii, consilierea și săprijinirea psihologică a persoanelor aflate în dificultate, ameliorarea nevoilor fizice și psihologice ale persoanelor refugiate sau mutate, dezrădăcinate, promovarea concilierii comunitare etc;
 • Derularea de programe de terapie și asistență socială adresate copiilor abandonați și tinerelor mame singure, în sistem de plasament familial sau mixt;
 • Recuperarea și reintegrarea copiilor străzii sau copiilor abandonați în spitale;
 • Oferirea de mese calde și organizarea de tabere anuale gratuite;
 • Promovarea filantropiei și voluntariatului;
 • Inițierea și susținerea de programe și proiecte filantropice pentru dezvoltarea comunităților teritoriale;
 • Dezvoltarea de rețele de tineri voluntari și de programe de instruire destinate acestora;
 • Încheierea de parteneriate cu instituții și organizații care au ca obiective filantropia și voluntariatul;
 • Implicarea(atragerea) sectorului privat în sprijinirea și încurajarea activităților centrate pe voluntariat;
 • Colaborarea cu specialiști din domeniile vizate, reprezentanți ai diferitelor organizații, organisme și instituții oficiale, publice și private și reprezentamnți ai societății civile;
 • Dezvoltarea de proiecte care să stimuleze și să întrețină performanța în diverse medii precum cel educațional;
 • Întarirea parteneriatului public-privat prin colaborare cu instituții de profil, specializate în furnizarea de servicii similare;
 • Promovarea în media sau prin diseminare directă a imaginii asociației;
 • Atragerea de finanțări comunitare sau europene pentru proiecte de servicii sociale;
 • Atragerea de specialiști pe domeniile de activitate deservite de asociație.
 • Alte activități care vor contribui la atingerea scopului propus.

Campanii in desfasurare

În calitate de organizație non-profit, suntem dependenți de susținerea comunității pentru a putea continua activitățile noastre și să aducem schimbări pozitive în comunitate. Prin donațiile oamenilor cu inimă mare, putem să ne extindem proiectele și să venim în ajutorul celor aflați în nevoie.

€4 din €10.000 strânși

Ajută un copil să meargă la școală!

Papuceii Sfântului Nicolae
€250 din €6.000 strânși

Campania ,,Papuceii Sfântului Nicolae”

€0 din €10.000 strânși

Donează și contribuie pentru educație!

Valorile Asociație Nectarios

Asociația Nectarios este o organizație dedicată implementării de programe și proiecte menite să îmbunătățească viețile și sănătatea oamenilor, promovând în același timp dezvoltarea armonioasă a copiilor și adulților. Oricine este familiarizat cu activitatea noastră va remarca că valorile noastre fundamentele sunt bazate pe credința în Dumnezeu.

Unul dintre obiectivele principale ale Asociației Nectarios este să contribuie la îmbunătățirea vieții comunității noastre, prin implementarea de programe și proiecte care abordează problemele actuale din societate. De exemplu, dorim sa  dezvoltatam programe de sănătate care se concentrează pe promovarea unui stil de viață sănătos, în special prin educarea comunității despre importanța unei alimentații echilibrate și a exercițiului fizic regulat.

Un alt aspect important pe care Asociația Nectarios îl promovează este dezvoltarea armonioasă a copiilor și adulților. Suntem conștienți că fiecare individ are nevoie de suport emoțional și educațional pentru a se dezvolta într-un mod sănătos. Prin intermediul proiectelor noastre, ne străduim să oferim servicii de consiliere și terapie pentru a ajuta oamenii să-și depășească dificultățile și să-și atingă potențialul maxim.

În ceea ce privește valorile noastre, credința în Dumnezeu ocupă un loc central în activitatea noastră. Suntem o organizație care crede în puterea rugăciunii și a spiritualității pentru vindecare și dezvoltare. Încurajăm membrii noștri să se conecteze cu Dumnezeu și să caute sprijin în credința lor, în timp ce își dezvoltă abilitățile și abordează provocările cu care se confruntă.

Asociația Nectarios reprezintă o echipă de oameni dedicați care cred în importanța îmbunătățirii vieții și sănătății comunității. Suntem mândri să promovăm valorile noastre fundamentale, cum ar fi credința în Dumnezeu, și să lucrăm împreună pentru a crea un mediu în care oamenii pot crește și se pot dezvolta. Suntem determinați să continuăm să implementăm programe și proiecte inovatoare care să facă o diferență semnificativă în viețile oamenilor noștri și în societate în ansamblu.

Dezvoltam programe

Asociația noastră se concentrează pe dezvoltarea și implementarea de programe educaționale și sociale pentru comunitate. 

Strângere de fonduri

Strângem fonduri pentru programe educaționale și sociale, cu scopul de a sprijini dezvoltarea și creșterea comunității noastre.

Organizam evenimente

Unul dintre principalele noastre obiective este să organizăm evenimente și programe educaționale și sociale pentru comunitate.

Proiecte Si Statistici

Asociația Nectarios a dezvoltat o serie de programe educationale și sociale pentru comunitate, cu scopul de a sprijini și de a îmbunătăți calitatea vieții tuturor membrilor săi. Aceste proiecte sunt implementate cu ajutorul membrilor dedicati, iar rezultatele obținute până acum sunt impresionante.
Image

0+

Campanii pentru strângere de fonduri

Image

0+

Proiecte dezvoltate și implementate

Image

0+

Semeni ajutați cu diferite probleme sociale, educaționale.

Membri si voluntari

Membri care se se implică în mod activ în activitățile și proiectele noastre. Suntem motivați și avem dorință puternică de a face o diferență în comunitatea în care trăim.

Vrei sa devii voluntar?

Susțin Activitatea Noastră

Cu ajutorul lui Dumnezeu și al Sfântului Nectarie, am reușit să construim o comunitate solidară și implicată. Aceasta este formată din oameni care ne susțin în mod constant și care se implică activ în proiectele noastre.